சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு கடன் உதவி வழங்கும் முகாம்

சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு கடன் உதவி வழங்கும் முகாம்

நெல்லையில் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு கடன் உதவி வழங்கும் முகாம் நடந்தது.
10 Aug 2023 9:21 PM GMT
வங்கி கூட்டமைப்புகளின் சார்பில் பயனாளிகளுக்கு ரூ.8½ கோடி கடனுதவி

வங்கி கூட்டமைப்புகளின் சார்பில் பயனாளிகளுக்கு ரூ.8½ கோடி கடனுதவி

வங்கி கூட்டமைப்புகளின் சார்பில் பயனாளிகளுக்கு ரூ.8½ கோடி கடனுதவி வழங்கப்பட்டது.
8 Jun 2022 6:42 PM GMT