பட்டப்பகலில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த கொள்ளையன் - வெளியே தாழ்ப்பாள் போட்டு சிறைப்பிடித்த பொதுமக்கள்

பட்டப்பகலில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த கொள்ளையன் - வெளியே தாழ்ப்பாள் போட்டு சிறைப்பிடித்த பொதுமக்கள்

பட்டப்பகலில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த கொள்ளையன் திருட முயன்ற நிலையில், அவரை பொதுமக்கள் சிறைபிடித்தனர்.
5 Aug 2023 7:36 AM GMT