பத்திரப் பதிவு துறையில் ஊழல் - அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு

பத்திரப் பதிவு துறையில் ஊழல் - அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு

பிரதமர் மோடி தமிழகத்தில் பிறக்காவிட்டாலும் தமிழ் மீது ஆர்வம் காட்டுவதால் அவரும் தமிழர்தான் என்று அண்ணாமலை கூறினார்.
6 Jan 2024 6:03 PM GMT