அமேசான் காடுகள் அழிக்கப்படுவதைத் தடுக்க ஒன்றிணைந்த செயல்பாடு - அமெரிக்கா, பிரேசில் அதிபர்கள் ஒப்புதல்

அமேசான் காடுகள் அழிக்கப்படுவதைத் தடுக்க ஒன்றிணைந்த செயல்பாடு - அமெரிக்கா, பிரேசில் அதிபர்கள் ஒப்புதல்

அமேசான் காடுகள் மேலும் அழிக்கப்படுவதைத் தடுப்பதில் ஒன்றிணைந்து செயல்பட அமெரிக்கா-பிரேசில் அதிபர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர்.
10 Jun 2022 4:58 PM GMT