கலெக்டர் அலுவலகத்தில்  அடுத்தடுத்த ஆர்ப்பாட்டங்களால் பரபரப்பு

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அடுத்தடுத்த ஆர்ப்பாட்டங்களால் பரபரப்பு

தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அடுத்தடுத்து நடந்த ஆர்ப்பாட்டங்களால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
27 Jun 2022 4:53 PM GMT