வில்வித்தையில் கலக்கும் சிறுமி கவிநயா

வில்வித்தையில் கலக்கும் சிறுமி கவிநயா

என் அண்ணனுக்கும் வில்வித்தையில் ஆர்வம் உண்டு. அவரை பயிற்சி பள்ளியில் சேர்த்தபோது, என்னையும் அம்பு எய்வதற்கு அனுமதித்தனர். எனது திறனைப் பார்த்த பயிற்சியாளர்கள், முறையான பயிற்சி அளிக்க முன் வந்தனர்.
9 Oct 2022 1:30 AM GMT