நேரடி மானிய திட்டத்தின் மூலம் ஒரு ஆண்டில் ரூ.50 ஆயிரம் கோடி மிச்சம் - மத்திய அரசு தகவல்

நேரடி மானிய திட்டத்தின் மூலம் ஒரு ஆண்டில் ரூ.50 ஆயிரம் கோடி மிச்சம் - மத்திய அரசு தகவல்

நேரடி மானிய திட்டத்தின் மூலம் 2021-22ல் ரூ.50 ஆயிரம் கோடி மிச்சமாகியுள்ளதாக மத்திய அரசின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
26 April 2023 1:20 PM GMT