போதை தடுப்பு விழிப்புணர்வு முகாம்

போதை தடுப்பு விழிப்புணர்வு முகாம்

மூலைக்கரைப்பட்டியில் போதை தடுப்பு விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.
8 Oct 2023 7:11 PM GMT
போதை தடுப்பு விழிப்புணர்வு கூட்டம்

போதை தடுப்பு விழிப்புணர்வு கூட்டம்

திசையன்விளையில் போதை தடுப்பு விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடந்தது.
4 Oct 2023 9:20 PM GMT
போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி

போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி

பாவூர்சத்திரத்தில் போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.
12 Aug 2023 10:46 PM GMT
விழுப்புரம் அருகே போதைப்பொருட்கள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

விழுப்புரம் அருகே போதைப்பொருட்கள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

விழுப்புரம் அருகே போதைப்பொருட்கள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
24 Jun 2023 6:45 PM GMT
போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சி

போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சி

பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
20 Aug 2022 1:41 PM GMT
போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

பரங்கிப்பேட்டை அருகே போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
7 Aug 2022 4:55 PM GMT