தேடல்கள், முயற்சிகள் இருந்தால் எந்த இடத்தையும் அடையலாம்

தேடல்கள், முயற்சிகள் இருந்தால் எந்த இடத்தையும் அடையலாம்

காடையாம்பட்டி அருகே நடந்த "நான் முதல்வன்" திட்டம் குறித்த நிகழ்ச்சியில் கலெக்டர் கார்மேகம் பேசும் போது, தேடல்கள், முயற்சிகள் இருந்தால் எந்த இடத்தையும் அடையலாம் என்றார்.
7 Jan 2023 7:30 PM GMT