காஞ்சீபுரத்தில் செங்கல்லால் தாக்கி முதியவர் கொலை

காஞ்சீபுரத்தில் செங்கல்லால் தாக்கி முதியவர் கொலை

காஞ்சீபுரத்தில் செங்கல்லால் தாக்கி முதியவர் கொலை செய்யப்பட்டார்.
23 Aug 2023 4:24 AM GMT