உணர்வுகளை மேம்படுத்தும் மீன் வடிவ நகைகள்

உணர்வுகளை மேம்படுத்தும் மீன் வடிவ நகைகள்

மீன் உருவமானது செல்வச் செழிப்பு, குழந்தைப்பேறு, உணர்வு, படைப்பாற்றல், மறுபிறப்பு, அதிர்ஷ்டம், மாற்றம், ஆரோக்கியம், அமைதி, புத்திசாலித்தனம், மகிழ்ச்சி, வலிமை மற்றும் சகிப்புத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடையாளமாகும். மீன் வடிவ நகைகள் இந்த உணர்வுகளை மேம்படுத்துவதாகவும் நம்பப்படுகிறது.
8 Oct 2023 1:30 AM GMT
மனநிலையை மேம்படுத்தும் ஸ்டிரெஸ் பால்

மனநிலையை மேம்படுத்தும் 'ஸ்டிரெஸ் பால்'

ஸ்டிரெஸ் பாலை தொடர்ந்து அழுத்தும்போது, அது உள்ளங்கைப் பகுதியை மட்டுமில்லாமல், முழு கையின் தசைகளையும் இறுக்கமாக்கும். சீரான ரத்த ஓட்டத்துக்கு வழிவகுப்பதோடு, ரத்தத்தில் உள்ள நச்சுக்கள் மற்றும் பிற கழிவுப் பொருட்களையும் வெளியேற்றும்.
10 Sep 2023 1:30 AM GMT
திருமணத்துக்குப் பின்னும் பெண்களுக்கு நட்பு அவசியம்

திருமணத்துக்குப் பின்னும் பெண்களுக்கு நட்பு அவசியம்

திருமண வாழ்க்கையில் ஏற்படும் தவறான புரிதல்கள், கருத்து வேறுபாடுகள், அதனால் ஏற்படும் விரக்தி, துக்கம், கோபம் ஆகியவற்றால் பல பெண்கள் மன அழுத்தத்தில் இருப்பார்கள். அவர்கள் தங்கள் உணர்வுகளை தங்களுடைய நலன் மீது உண்மையான அக்கறை கொண்டுள்ள நெருங்கிய நட்பிடம் பகிர்ந்துகொண்டால், பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுகள் கிடைப்பதோடு, அவர்களின் மனஅழுத்தமும் குறையும்.
6 Aug 2023 1:30 AM GMT
எண்ணங்களை மாற்றும் வண்ணங்கள்

எண்ணங்களை மாற்றும் வண்ணங்கள்

பிரகாசமாகத் தெரியும் மஞ்சள் நிறம் மகிழ்ச்சி, நட்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. மஞ்சள் நிறத்தை பார்க்கும்போது தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நேர்மறை எண்ணங்கள் மற்றும் நம்பிக்கை ஆகியவை இந்த நிறத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட மனித பண்புகள்.
25 Jun 2023 1:30 AM GMT