அழகுப் பொருட்கள் விற்பனையில் அசத்தல் வெற்றி

அழகுப் பொருட்கள் விற்பனையில் அசத்தல் வெற்றி

தொழில் தொடங்க நினைக்கும் பெண்களுக்கு என்ன தொழில் தொடங்கப் போகிறோம் என்பது பற்றிய தெளிவு அவசியம். இந்தத் தெளிவை புத்தகங்கள் படிப்பதாலும், இணையத்தில் தேடுவதாலும் பெறமுடியும்.
14 Aug 2022 1:30 AM GMT