குடிபோதையில் ஏற்படும் வாகன விபத்துகளில் உடன் பயணிப்பவருக்கும் குற்றத்தில் சமபங்கு - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு

குடிபோதையில் ஏற்படும் வாகன விபத்துகளில் உடன் பயணிப்பவருக்கும் குற்றத்தில் சமபங்கு - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு

குடிபோதையில் ஏற்படும் வாகன விபத்துகளில் உடன் பயணிப்பவருக்கும் குற்றத்தில் சமபங்கு உள்ளது என ஐகோர்ட்டு உத்தரவு வழங்கியது.
6 Aug 2022 4:35 AM GMT