ஆடைகளுக்கேற்ற உள்ளாடை வகைகள்

ஆடைகளுக்கேற்ற உள்ளாடை வகைகள்

உடற்பயிற்சி செய்யும்போது சாதாரண பிராக்கள் அணிவதை தவிர்க்க வேண்டும். அத்தகைய சமயங்களில் அணிவதற்கென்றே பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்படும் ‘ஸ்போர்ட்ஸ்’ பிராக்களை பயன்படுத்துவது அவசியமானது.
1 Oct 2023 1:30 AM GMT
புதுமையான வடிவியல் ஆடைகள்

புதுமையான வடிவியல் ஆடைகள்

ஜியோமெட்டிரிக் ஆடைகளின் உடல், கழுத்து மற்றும் கைப்பகுதிகளில் வெவ்வேறு வடிவங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. தோற்றத்துடன் சரியாக பொருந்துவது இவ்வகை ஆடைகளின் தனிச்சிறப்பாகும். இவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் கான்ட்ராஸ்ட் வண்ணங்கள் பார்ப்பவரின் கவனத்தை எளிதில் ஈர்க்கும்.
30 July 2023 1:30 AM GMT
  • chat