ஜி-20 சின்னத்தில் பா.ஜ.க. தேர்தல் சின்னமா? - காங்கிரஸ் கண்டனம்

'ஜி-20' சின்னத்தில் பா.ஜ.க. தேர்தல் சின்னமா? - காங்கிரஸ் கண்டனம்

‘ஜி-20’ சின்னத்தில் பா.ஜ.க. தேர்தல் சின்னத்தை சேர்த்திருப்பதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
10 Nov 2022 1:04 AM GMT