ஜி20 மாநாட்டின் தலைமை பொறுப்பை இந்தியா ஏற்பு லேசர் ஒளி வெளிச்சத்தில் மிளிரும் மாமல்லபுரம் வெண்ணை உருண்டை கல்

ஜி20 மாநாட்டின் தலைமை பொறுப்பை இந்தியா ஏற்பு லேசர் ஒளி வெளிச்சத்தில் மிளிரும் மாமல்லபுரம் வெண்ணை உருண்டை கல்

ஜி20 மாநாட்டின் தலைமை பொறுப்பை இந்தியா ஏற்று கொண்டதையடுத்து மாமல்லபுரம் வெண்ணை உருண்டை கல் ஜி20 லேசர் ஒளி வெளிச்சத்தில் மிளிர்ந்தது.
2 Dec 2022 12:59 PM GMT
  • chat