நிறத்தைப் பற்றிய கவலை இனி வேண்டாம்...

நிறத்தைப் பற்றிய கவலை இனி வேண்டாம்...

அதிகமான அலங்காரத்தை தவிர்த்து, எளிய முறையில், அணியும் ஆடைக்குப் பொருந்தும் வகையில் அணிகலன்களை தேர்வு செய்யுங்கள். அது பார்ப்பவரை முகம் சுளிக்க வைக்காது, உங்களுக்கும் அசவுகரியம் ஏற்படாது.
23 May 2022 5:30 AM GMT