திருத்தணி முருகன் கோவில் ராஜகோபுரத்தில் தேன் கூடுகள் - பீதியில் பக்தர்கள்

திருத்தணி முருகன் கோவில் ராஜகோபுரத்தில் தேன் கூடுகள் - பீதியில் பக்தர்கள்

திருத்தணி முருகன் கோவில் ராஜகோபுரத்தின் கிழக்கு பகுதியில் 6 இடங்களில் தேனீக்கள் தேன் கூடுகளை கட்டியுள்ளது. இதனால் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் பீதியில் உள்ளனர்.
5 Aug 2023 7:43 AM GMT
  • chat