கடலூரில் செம்மண் லாரிகளை சிறைபிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டம்

கடலூரில் செம்மண் லாரிகளை சிறைபிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டம்

கடலூரில் செம்மண் லாரிகளை சிறைபிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
1 March 2023 6:45 PM GMT