தூய்மை நகருக்கான மதிப்பீடு திட்டத்தின் தொடக்க விழா

தூய்மை நகருக்கான மதிப்பீடு திட்டத்தின் தொடக்க விழா

மேல்விஷாரம் நகராட்சி தூய்மை நகருக்கான மதிப்பீடு திட்டத்தின் தொடக்க விழா நடந்தது.
26 Nov 2022 2:50 PM GMT