ஆடைகளுக்கேற்ற உள்ளாடை வகைகள்

ஆடைகளுக்கேற்ற உள்ளாடை வகைகள்

உடற்பயிற்சி செய்யும்போது சாதாரண பிராக்கள் அணிவதை தவிர்க்க வேண்டும். அத்தகைய சமயங்களில் அணிவதற்கென்றே பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்படும் ‘ஸ்போர்ட்ஸ்’ பிராக்களை பயன்படுத்துவது அவசியமானது.
1 Oct 2023 1:30 AM GMT
  • chat