கட்டுமானத் தொழிலில் புதுமையான பொருட்கள்

கட்டுமானத் தொழிலில் புதுமையான பொருட்கள்

கட்டுமானத் தொழிலில் பெரும்பாலாக பயன்படும் கான்கிரீட், செங்கல், மரம், ஸ்டீல் தவிர தொழில்நுட்பம் காரணமாக நவீன முறையில் பல பொருட்கள் புதுமையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
22 Jun 2023 10:27 AM GMT