தாயின் கருவில் இருக்கும் போதே உணவின் சுவையை உணரும் குழந்தைகள்: ஆய்வில் வெளியான சுவாரசிய தகவல்

தாயின் கருவில் இருக்கும் போதே உணவின் சுவையை உணரும் குழந்தைகள்: ஆய்வில் வெளியான சுவாரசிய தகவல்

உணவின் சுவையை உணர்ந்து கருவில் இருக்கும் குழந்தைகள் வெளிப்படுத்திய முக பாவனைகளின் புகைப்படங்கள் இணையத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது.
23 Sep 2022 12:15 PM GMT