லங்காஷயர் அணியில் ஜாஸ் பட்லரின் ஒப்பந்தம் மேலும் 3 ஆண்டுகள் நீட்டிப்பு

லங்காஷயர் அணியில் ஜாஸ் பட்லரின் ஒப்பந்தம் மேலும் 3 ஆண்டுகள் நீட்டிப்பு

லங்காஷயர் அணிக்காக 9 வருடங்களாக விளையாடி வரும் பட்லரை 2025 சீசன் முடியும் வரை அந்த அணி தக்கவைத்துள்ளது.
18 Oct 2022 6:36 PM GMT