ராணி எலிசபெத்திடம் ஆசி பெற்றார் பிரிட்டன் புதிய பிரதமர் லிஸ் டிரஸ்

ராணி எலிசபெத்திடம் ஆசி பெற்றார் பிரிட்டன் புதிய பிரதமர் லிஸ் டிரஸ்

பிரிட்டனின் புதிய பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள லிஸ் டிரஸ், இங்கிலாந்து ராணி எலிசபெத்தை சந்தித்து ஆசி பெற்றார்.
6 Sep 2022 4:40 PM GMT