ரஷிய மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்களில் இந்திய மாணவர்களுக்கு 5 ஆயிரம் இடங்கள் ஒதுக்கீடு

ரஷிய மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்களில் இந்திய மாணவர்களுக்கு 5 ஆயிரம் இடங்கள் ஒதுக்கீடு

இந்திய மாணவர்களுக்கு 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களை ரஷ்யாவில் உள்ள அரசு மருத்துவப் பல்கலைக்கழகங்கள் ஒதுக்கி உள்ளன.
13 May 2023 4:59 PM GMT