மதுரை கோவில் திருவிழாவில் 100 ஆடுகளை பலியிட்டு 10 ஆயிரம் ஆண்களுக்கு கறி விருந்து

மதுரை கோவில் திருவிழாவில் 100 ஆடுகளை பலியிட்டு 10 ஆயிரம் ஆண்களுக்கு கறி விருந்து

மதுரை கோவில் திருவிழாவில் 100 ஆடுகள் பலியிடப்பட்டு, 10 ஆயிரம் ஆண்கள் பங்கேற்ற கறி விருந்து நடைபெற்றது.
17 Jun 2023 8:42 PM GMT