சாலையில் பறிபோகும் உயிர்கள்

சாலையில் பறிபோகும் உயிர்கள்

சாலை விபத்து ஒரு குடும்பத்தை மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் பாதிக்கின்றது. சாலை விபத்தினால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் பல குடும்பங்களை மீளா துயரில் ஆழ்த்தி நிர்கதியாக்கி விடுகின்றன.
25 July 2023 10:36 AM GMT