சென்டிரல் ரெயில் நிலையத்தில் தடம்புரண்ட ரெயில் பெட்டிகள் - திடீரென பின்னோக்கி நகர்ந்ததால் சம்பவம்

சென்டிரல் ரெயில் நிலையத்தில் தடம்புரண்ட ரெயில் பெட்டிகள் - திடீரென பின்னோக்கி நகர்ந்ததால் சம்பவம்

சென்டிரல் ரெயில் நிலையத்தில் திடீரென பின்னோக்கி நகர்ந்ததால் ரெயில் பெட்டிகள் தடம்புரண்டது.
11 Aug 2022 4:59 AM GMT