வசீகரிக்கும் நெயில் பாலிஷ் நிறங்கள்

வசீகரிக்கும் நெயில் பாலிஷ் நிறங்கள்

மாநிற சருமம் கொண்டவர்கள், வெளிர் நிறங்களை தவிர்ப்பது சிறந்தது. அவை கைகளுக்கு மங்கலான தோற்றத்தை கொடுக்கும். குறிப்பாக, சில்வர், வெள்ளை, நியான் ஆகிய நிறங்களை தவிர்ப்பது சிறந்தது.
9 July 2023 1:30 AM GMT