புரட்டாசி சனிக்கிழமையையொட்டி சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி சனிக்கிழமையையொட்டி சிறப்பு வழிபாடு

நாங்கூர் பகுதி பெருமாள் கோவில்களில் புரட்டாசி சனிக்கிழமையையொட்டி சிறப்பு வழிபாடு திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்செய்தனர்
14 Oct 2023 6:45 PM GMT