அதிக விஷத்தன்மையுள்ள பறவை

அதிக விஷத்தன்மையுள்ள பறவை

ஜூட் பிட்டோஹூய் (பிட்டோஹுய் டைக்ரஸ்) என்ற பறவை, பப்புவா நியூ கினியாவில் காணப்படுகிறது. இது அழகோடு ஆபத்தும் நிறைந்த பறவையாகும்.
24 July 2023 11:06 AM GMT