மேம்படுத்தப்பட்ட நெக்ஸான்

மேம்படுத்தப்பட்ட நெக்ஸான்

கார் தயாரிப்பில் முன்னிலையில் திகழும் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் தனது நெக்ஸான் மாடல் காரில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை புகுத்தி மேம்படுத்தப்பட்ட மாடலை...
20 Sep 2023 9:01 AM GMT
நெக்சான், ஹாரியர், சபாரி ஜெட் எடிஷன்

நெக்சான், ஹாரியர், சபாரி ஜெட் எடிஷன்

வாகனத் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள இந்திய நிறுவன மான டாடா மோட்டார்ஸ், தனது எஸ்.யு.வி. மாடல் கார்களான நெக்சான், ஹாரியர், சபாரி மாடல்களில் புதிதாக ஜெட் எடிஷனை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
7 Sep 2022 8:02 AM GMT