காங்கயம் அருகே கோவில் உண்டியலை உடைத்து திருடிய வாலிபரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர். போலீசார்்அந்த வாலிபரை கைது செய்தனர்.

காங்கயம் அருகே கோவில் உண்டியலை உடைத்து திருடிய வாலிபரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர். போலீசார்்அந்த வாலிபரை கைது செய்தனர்.

காங்கயம் அருகே கோவில் உண்டியலை உடைத்து திருடிய வாலிபரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர். போலீசார்்அந்த வாலிபரை கைது செய்தனர்.
18 Jun 2023 2:22 PM GMT