கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் 1,466 கிலோ பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல்- மாநகராட்சி நடவடிக்கை

கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் 1,466 கிலோ பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல்- மாநகராட்சி நடவடிக்கை

கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் 1,466 கிலோ பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மாநகராட்சி நடவடிக்கையால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
19 Aug 2022 4:05 AM GMT
ரூ.10 ஆயிரம் மதிப்பிலான பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல்

ரூ.10 ஆயிரம் மதிப்பிலான பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல்

ரூ.10 ஆயிரம் மதிப்பிலான பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல்
22 July 2022 4:42 PM GMT