திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் பக்தர்களை அழைத்து செல்வதில் 2 அர்ச்சகர்களுக்கு இடையே மோதல்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் பக்தர்களை அழைத்து செல்வதில் 2 அர்ச்சகர்களுக்கு இடையே மோதல்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் பக்தர்களை அழைத்து செல்வதில் 2அர்ச்சகர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதில் ஒரு அர்ச்சகர் தாக்கப்பட்டார்.
13 July 2023 6:45 PM GMT