திருக்குறள் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ-மாணவிகளுக்கு பரிசு

திருக்குறள் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ-மாணவிகளுக்கு பரிசு

ரத்தினகிரியில் திருக்குறள் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ-மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
26 Nov 2022 1:26 PM GMT
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில்  பேச்சுப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ-மாணவிகளுக்கு பரிசு

தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில் பேச்சுப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ-மாணவிகளுக்கு பரிசு

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் நடைபெற்ற பேச்சுப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது
7 Nov 2022 6:45 PM GMT