கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தபொதுமக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் 333 மனுக்கள் பெறப்பட்டன

கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தபொதுமக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் 333 மனுக்கள் பெறப்பட்டன

கலெக்டர் தலைமையில் நடந்த பொதுமக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் 333 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
14 Aug 2023 6:45 PM GMT
போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

தூத்துக்குடி போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடந்தது.
28 Jun 2023 6:45 PM GMT
திருவாரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் 193 மனுக்கள் பெறப்பட்டன

திருவாரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் 193 மனுக்கள் பெறப்பட்டன

திருவாரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் 193 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
23 Jan 2023 7:15 PM GMT
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது.
13 Dec 2022 5:11 AM GMT
திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் கலெக்டர் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ் தலைமையில் நடந்தது.
6 Dec 2022 11:49 AM GMT
காஞ்சீபுரத்தில் மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

காஞ்சீபுரத்தில் மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

காஞ்சீபுரத்தில் மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது.
8 Nov 2022 10:09 AM GMT