செல்போன் சார்ஜர் வயரை வாயில் வைத்த 8 மாத பெண் குழந்தை மின்சாரம் தாக்கி பலி

செல்போன் சார்ஜர் வயரை வாயில் வைத்த 8 மாத பெண் குழந்தை மின்சாரம் தாக்கி பலி

பிளக் இணைப்பை அணைக்காமல் விட்டதால் செல்போன் சார்ஜர் வயரை வாயில் வைத்து விளையாடிய 8 மாத பெண் குழந்தை மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த சோக சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
2 Aug 2023 9:18 PM GMT