தமிழகத்தில் காலாண்டு விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் இன்று திறப்பு

தமிழகத்தில் காலாண்டு விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் இன்று திறப்பு

1 முதல் 5ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு காலாண்டு விடுமுறை முடிவடைந்து, பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்படுகிறது.
9 Oct 2023 1:49 AM GMT
1 முதல் 5ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு விடுமுறை நீட்டிப்பு.!

1 முதல் 5ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு விடுமுறை நீட்டிப்பு.!

1 முதல் 5ம் வகுப்புகளுக்கு காலாண்டு விடுமுறை அக்டோபர் 8 வரை நீட்டிப்பட்டுள்ளது.
25 Sep 2023 4:04 PM GMT