இந்திய அணிக்கு எதிராக மோசமான வரலாற்றை மாற்ற முடியாவிட்டாலும் வெற்றிக்காக போராடியிருக்கலாம் - ரமீஸ் ராஜா

'இந்திய அணிக்கு எதிராக மோசமான வரலாற்றை மாற்ற முடியாவிட்டாலும் வெற்றிக்காக போராடியிருக்கலாம்' - ரமீஸ் ராஜா

இந்திய அணிக்கு எதிராக மோசமான வரலாற்றை மாற்ற முடியாவிட்டாலும் வெற்றிக்காக போராடியிருக்கலாம் என்று பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் வீரர் ரமீஸ் ராஜா தனது ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
15 Oct 2023 10:49 AM GMT