திருச்செங்கோட்டில் நல்லிணக்க நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி

திருச்செங்கோட்டில் நல்லிணக்க நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி

திருச்செங்கோடுதிருச்செங்கோடு நகராட்சியில் அனைத்து மதங்கள், மொழிகள் மற்றும் மக்களிடம் தேசிய, வகுப்புவாத ஒற்றுமையை ஊக்குவித்தல் மற்றும் கடைபிடித்தல்...
19 Aug 2023 6:45 PM GMT