திகார் சிறையில் ஜாபர் சாதிக்கிடம் குரல் மாதிரி பதிவு

திகார் சிறையில் ஜாபர் சாதிக்கிடம் குரல் மாதிரி பதிவு

போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு பிரிவு அதிகாரிகள் கோர்ட்டில் சிறப்பு அனுமதி பெற்று குரல் மாதிரிகளை பதிவு செய்தனர்.
15 April 2024 7:52 PM GMT