நீரை குளிரூட்ட எளிமையான தொழில்நுட்பம்

நீரை குளிரூட்ட எளிமையான தொழில்நுட்பம்

தண்ணீரை குளிரூட்டும் சூரிய சக்தியில் இயங்கும் சாதனத்தை உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த பி.காம் மாணவி அஞ்சால் சிங் என்பவர் கண்டுபிடித்துள்ளார்.
6 Aug 2022 4:08 AM GMT