ராகுல்காந்தி எம்.பி. பதவி பறிப்பை கண்டித்து சென்னையில் 7 இடங்களில் காங்கிரசார் அறவழி போராட்டம்

ராகுல்காந்தி எம்.பி. பதவி பறிப்பை கண்டித்து சென்னையில் 7 இடங்களில் காங்கிரசார் அறவழி போராட்டம்

ராகுல்காந்தி எம்.பி. பதவி பறிக்கப்பட்டதை கண்டித்து சென்னையில் 7 இடங்களில் காங்கிரசார் அறவழி போராட்டம் நடத்தினார்கள்.
26 March 2023 10:26 PM GMT