முதியோர்கள் கட்டணமில்லா பயண அட்டையை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம்

முதியோர்கள் கட்டணமில்லா பயண அட்டையை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம்

ஜூலை-டிசம்பர் வரையிலான பயணத்திற்கு முதியோர்கள் கட்டணமில்லா பயண அட்டையை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என்று சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் கூறியுள்ளது.
19 Jun 2023 7:03 AM GMT