ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்கு ரூ.33 லட்சம் தங்க கிரீட காணிக்கை- 80 வயது டாக்டர் வழங்கினார்

ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்கு ரூ.33 லட்சம் தங்க கிரீட காணிக்கை- 80 வயது டாக்டர் வழங்கினார்

ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்கு ரூ.33 லட்சம் தங்க கிரீட காணிக்கையாக 80 வயது டாக்டர் ஒருவர் வழங்கினார்.
22 July 2022 1:50 PM GMT
  • chat