ராணுவ வீரரின் உடல் விமானம் மூலம் திருச்சி கொண்டு வரப்பட்டது

ராணுவ வீரரின் உடல் விமானம் மூலம் திருச்சி கொண்டு வரப்பட்டது

லடாக்கில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரரின் உடல் விமானம் மூலம் திருச்சி கொண்டு வரப்பட்டது.
31 Aug 2022 7:40 PM GMT