ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் அவரை எதிர்கொள்ள காத்திருக்கிறேன் - இந்திய இளம் வீரர் குறித்து ஸ்டீவ் சுமித்

ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் அவரை எதிர்கொள்ள காத்திருக்கிறேன் - இந்திய இளம் வீரர் குறித்து ஸ்டீவ் சுமித்

இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் நடைபெற உள்ள பார்டர் - கவாஸ்கர் கோப்பையில் மயங்க் யாதவை எதிர்கொள்ள காத்திருப்பதாக ஸ்டீவ் சுமித் தெரிவித்துள்ளார்.
3 April 2024 2:26 PM GMT