தற்கொலை எண்ணங்களில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி?

தற்கொலை எண்ணங்களில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி?

தற்கொலை எண்ணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் அளிக்க அரசே 104 என்ற பிரத்யேக டெலிபோன் எண்களை வழங்கி உள்ளது.
23 July 2023 12:41 PM GMT